Kamis, 20 Juli 2017

Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah

Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah Zdravstveno osiguranje je osiguranje koje pokriva cjelinu ili dio rizika od osobe koja ima zdravstvene troskove, sirenje rizika kod velikog broja osoba. Procenjujuci ukupni rizik izdataka zdravstvene zastite i zdravstvenog sistema preko rizicne grupe, osiguravac moze razviti rutinsku finansijsku strukturu, kao sto je mjesecna premija ili porez na zarade, kako bi osigurali novac za placanje naknade za zdravstvenu zastitu navedenu u osiguranju Sporazum. Korist se upravlja od strane centralne organizacije, kao sto je drzavna agencija, privatni biznis ili neprofitni entitet. Prema Asocijaciji za zdravstveno osiguranje Amerike, zdravstveno osiguranje se definise kao "pokrice koje predvida isplatu naknada kao posledica bolesti ili povrede." Ukljucuje osiguranje za gubitke od nesrece, medicinskog troska, ​​invaliditeta ili slucajne smrti i razdvajanja " (Str. 225). Polisa zdravstvenog osiguranja je ugovor izmedu osiguranja (npr. Drustvo za osiguranje ili vlada) i pojedinac ili njegov sponzor (npr. Poslodavac ili organizacija u zajednici). Ugovor se moze obnoviti (npr. Godisnje, mesecno) ili dozivotno u slucaju privatnog osiguranja ili biti obavezan za sve gradane u slucaju nacionalnih planova.

Vrsta i visina troskova zdravstvene zastite koji ce pokriti davalac zdravstvenog osiguranja odreduju se u pismenoj formi, u clanskom ugovoru ili brosuru "Dokaz o pokrivanju" za privatno osiguranje ili u nacionalnoj zdravstvenoj politici za javno osiguranje. Politika zdravstvenog osiguranja (specificna za SAD) obezbedena je od strane samofinansiranog ERISA plana koji se finansira iz poslodavca. Kompanija obicno oglasava da imaju jednu od najvecih osiguravajucih kompanija. Medutim, u slucaju ERISA, ta osiguravajuca kompanija "se ne angazuje u osiguranju", samo ih upravlja. Stoga, planovi ERISA nisu predmet drzavnih zakona. Planove ERISA ureduju se saveznim zakonom pod nadleznoscu US Department of Labor (USDOL). Specificne koristi ili detalji pokrivenosti nalaze se u opisu opisa planiranja (SPD). Zalba mora proci kroz drustvo za osiguranje, a potom u Fiducijarni plan poslodavca. Ako i dalje bude potrebno, odluka Fiducijatora moze se vratiti na USDOL da bi se pregledao za usaglasenost sa ERISA-om, a zatim podnijeti tuzbu u saveznom sudu. Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah
Tidak ada komentar: